มารู้จักกับ Browser Footprints ที่คอยติดตามทุกกิจกรรมบนเน็ตของคุณ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามประวัติการใช้งานอินเตอร์เน็ตนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมาก การที่คุณเปิด...

Read More