อีก 2 ปี จะมีการส่งยานกึ่งหุ่นยนต์ไปดวงจันทร์ด้วยเงินทุนจากภาคเอกชนล้วนๆเป็นครั้งแรก

  ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ยานกึงหุ่นยนค์ตัวแรกจะออกเดินทางไปดวงจันทร์ในครึ่งปีหลังของปี 2017...

Read More