พบดาวเคราะห์นอกระบบที่ใกล้โลกที่สุดแล้ว

ดาวเคราะห์นอกระบบขนาดใกล้เคียงโลกเรา ห่างออกไปเพียง 39 ปีแสง พบดาวเคราะห์นอกระบบ...

Read More