ญี่ปุ่นประกาศการพบอนุภาคแอนติ-นิวตริโน ผ่านอุโมงค์ยาว 279 กิโลเมตรของเครือง T2K

เครื่อง ซุปเปอร์-คามิโอกันเดะ (カミオカンデ) หรือ Super-Kamiokande หรือ Super-K ของญี่ปุ่น ในจังหวัดกิฟุ...

Read More