หุ่นยนต์ที่ปรับตัวให้เข้ากับอาการบาดเจ็บได้เหมือนสัตว์

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการทดลอง Evolving Artificial Intelligence ที่มหาวิทยาลัย...

Read More