Select Page

Tag: ENSO

ปีหน้าไม่เข้าเอลนีโญ โลกยังอยู่ในสภาพ “เป็นกลาง” ต่อไปอีกปี

ปี 60 เป็นปีนูทรัล หรือสภาพที่ฝนตกต้องตามฤดูกาล และจากที่มีทีท่าว่าปี 61 จะเข้าเอลนีโญ ล่าสุดสภาพเอลนีโญลดลงแล้ว กลุ่มน้ำทะเลอุ่นกว่าปกติปบริเวณพื้นที่ Nino 3 และ 4 ทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเริ่มอ่อนตัวลง...

Read More

ปีหน้าหมดสภาพลานีญา แถมเอลนีโญเริ่มก่อตัวอีกแล้ว

ปี 2560 จะเป็นปีนูทรัล ผลคาดการสภาพอากาศโลกจาก IRI/CPC ระบุว่า ปีหน้า 2017 หรือ 2560 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โลกจะหมดสภาพลานีญาที่กำลังเป็นอยู่ จะกลายเป็นปีนูทรัล หรือสภาพเป็นกลาง ตลอดต้้งแต่ต้นปีไปจนเลยช่วงกลางปี...

Read More
Loading

Archives

Categories