คุก 3 ปี นักประดิษฐ์เซลพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่ชาวรัสเซีย

ดีมิทรี โดพาทิน Dmitry Lopatin นักวิทยาศาสตร์อายุ 26 ปี ชาวรัสเซีย...

Read More