ยาน DAWN พบกิจกรรมทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจบนดาวเคราะห์แคระซีริส

ดาวเคราะห์แคระซีริส เป็นสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อย (ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส)...

Read More