มหากาพย์ กำเนิดของ “Android” และจุดจบของ “Danger”

ช่วงปี 2002 มีโทรศัพท์น้องใหม่ยี่ห้อหนึ่งออกมาขายคือ “Danger Hiptop” ซึ่งตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น...

Read More