ธรรมชาติของ “Creative Business”

ธุรกิจที่จัดในข่าย Creative Economy ได้แก่ ภาพยนตร์, ดนตรี, ซอฟต์แวร์ และ เกม...

Read More