ปรัชญาของ Chiang Mai Maker Club

ในงาน Chiang Mai Maker Party มีหลายท่านที่ถามผมว่า “Maker Club” แบบChiang Mai Maker Club ต่างจาก...

Read More