ภาพชัดเจนของซีริสมาแล้ว

ภาพถ่ายที่ชัดเจนของดาวเคราะห์แคระซีรีส จากระยะ 4,400 กม โดยยานอวกาศ DAWN ส่งกลับมาถึงโลกแล้ว ซีรีส...

Read More