หนังสือธุรกิจที่ Warren Buffet แนะนำให้ Bill Gates อ่าน

อีตา บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟต์ เศรษฐีอันดับหนึ่งของอเมริกา ถาม Warren Buffet...

Read More