นักบินอวกาศกำลังจะทดสอบวิธีการใหม่ในการแปลง “ฉี่” เป็นน้ำดื่ม

“น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตรองลงมาจากอากาศที่ใช้หายใจ...

Read More