“Lei Jun” CEO ของบริษัทสมาร์ทโฟนดาวรุ่ง Xiaomi

ส่งท้ายปี 2014 ถ้าให้ลุงเล่าถึงคนในวงการไอทีซักคน คงไม่พ้นอีตา “Lei Jun” CEO...

Read More