ระบบปฏิบัติการสำหรับโดรน มาแล้ว

ในที่สุด ระบบปฏิบัติการสำหรับโดรนก็ถือกำเนิด มันคือ Aerial Information Platform (AIP)...

Read More