Select Page

Tag: 2014 MU69

อีกไม่เกิน 4 เดือน ยานนิวฮอไรซันส์จะเดินทางถึง “อัลติมา ทูลี”

“อัลติมา ทูลี” วัตถุในเขตไคเปอร์ เป้าหมายสำรวจถัดไปจากดาวพลูโตของยานนิวฮอไรซันส์ “อัลติมา ทูลี”  มีโค้ดเนมว่า 2014MU69 คือดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเพียงไม่เกิน 1% ของดาวเคราะห์แคระพลูโต เส้นผ่่านศูนย์กลางไม่เกิน 48 กิโลเมตร ...

Read More
Loading

Archives

Categories