จันทร์เสี้ยว 3 ดวงซ้อน ฝีมือถ่ายภาพของยานแคสสินี

จันทร์เสี้ยวดวงเดียวบนโลกเรามันธรรมดาไป ยานแคสสินีส่งภาพจันทร์เสี้ยว 3 ดวงจากดาวเสาร์มาให้ชม...

Read More