โฮเวอร์บอร์ดของจริง เหาะได้ไกล 275 เมตร ทำลายสถิติกินเนสต์บุ๊ค

สิ่งที่ภาพยนต์เรื่องเจาะเวลาหาอดีต หรือ Back to the future...

Read More