บริวารของดาวอังคาร กำลังจะตกใส่ดาวแม่ของตัวเอง

พบหลักฐานว่า โฟบอส ดวงจันทร์ 1 ใน 2 ดวงของของดาวอังคาร กำลังจะหลุดจากวงโคจรเข้าชนดาวเคราะห์แดง...

Read More