ยานโซยุสนำนักบินอวกาศเที่ยวบินที่ 43 กลับจาก ISS ถึงโลกโดยปลอดภัย

นักบินอวกาศ 1 หญิง 2 ชาย กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ หลังใช้ชีวิตในสถานีอวกาศนานกว่า 6 เดือน  ยานโซยุส...

Read More