อังกฤษพบฟอสซิลกิ้งกือโบราณตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

พบซากฟอสซิลของ “อาเทอเพอร์รา” (Arthropleura) ขนาดยาวถึง 2.63 เมตร กว้าง 0.55 เมตร...

Read More