ริกเตอร์ แมกนิจูด พูดอะไรกัน หนูงงไปหมดแล้ว

ช่วงนี้มีแผ่นดินไหวที่เนปาล คนไทยเริ่มได้ยินคำ “ไม่คุ้นหู” จากสื่อต่างๆ เช่นโทรทัศน์...

Read More