Select Page

Tag: แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวปากช่อง ? ไทยได้เวลาสำรวจรอยเลื่อนมีพลังกันใหม่หรือยัง

เกิดแผ่นดินไหวที่ปากช่องจากรอยเลื่อนที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง เมื่อเวลา 23:00 ของคืนวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ได้เกิดแแผ่นดินไหวขนาด 3.0 ลึก 7.0 กม. จุดเหนือจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวหรือ epicenter อยู่ที่พิกัด...

Read More

วิธีกำจัดน้ำเสียแบบอัดลงไปใต้ดินของอเมริกา อาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหว

ในอเมริกามีวิธีกำจัดน้ำเสียจากโรงงานเคมีไม่ให้ไปรบกวนแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการฉัดอัดลงไปใต้ดินในระดับลึ...

Read More

พบรอยเลื่อนขอบเปลือกโลกที่หมดพลังไปตั้งแต่สมัยโบราณ อาจฟื้นกลับมาก่อแผ่นดินไหวได้อีก

แผ่นดินไหวเป็นเรื่องซับซ้อน แต่สิ่งที่ศาสตร์ของการศึกษาแผ่นดินไหวได้สอนเราตลอดมาหลายสิบปีคือ...

Read More
Loading

Archives

Categories