แผนที่ชุดแรกของผิวดาวพุธสร้างเสร็จแล้ว

หลังวาระสุดท้ายของยานเมสเซนเจอร์นาน 1 ปี เราจึงสร้างแผนที่ดาวพุธได้สำเร็จ...

Read More