แบตเตอรี่ขนาดจิ๋วสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เล็กที่สุดในโลก

เครื่อง​คอมพิวเตอร์นั้นเคยมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร พูดง่ายๆคือใหญ่เท่ากับห้องทั้งห้อง...

Read More