ภาพพายุเฮอริเคนในฝั่งแอตแลนติกลูกแรกของปีนี้จากสถานีอวกาศ

นักบินอวกาศถ่ายภาพแดนนี พายุเฮอริเคนฝั่งแอตแลนติก ลูกแแรกของปี 2015 จากสถานี อวกาศนานาชาติ...

Read More