แกนโลกชั้นใน มีอายุมากกว่าที่เราคำนวนไว้ถึง 1500 ล้านปี

จากการศึกษาตัวอย่างของชั้นหินที่มาจากยุคดึกดำบรรพ์ ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบข้อมูลใหม่ว่า...

Read More