เอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวในเมืองไทย

กฏข้อแรกของแผ่นดินไหว คือ เป็นภัยธรรมชาติที่พยากรณ์ไม่ได้ เราจึงต้อเตรียมรับมือกับมัน...

Read More