ศึกษา​พบ “เสือเขี้ยวดาบ” แท้จริง​แล้ว​เป็นสัตว์​สังคม

ผลการศึกษาชิ้นกระดูกสะโพกจากซากฟอสซิล​ของ “เสือเขี้ยวดาบ” (Smilodon fatalis)​...

Read More