เตาปฏิกรณ์ JET สร้างสถิติโลกครั้งใหม่ จ่ายพลังงาน 59 เมกะจูลได้นาน 5 วินาที

เตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นในโครงการ Joint European Torus (JET) ซึ่งตั้งอยู่ในออกซฟอร์ดเชียร์...

Read More