สถาบันเซติ รับช่วงการค้นหาสัญญาณต่างดาวจาก KIC 8462852 ต่อจากนาซา

จานรับคลื่นวิทยุขนาดยักษ์ 42 ตัวในซานฟรานซิสโก เริ่มหันไปทางกลุ่มดาวซิกนัส...

Read More