ชมอาทิตย์อัสดง บนดาวอังคาร

หุ่นยนต์ Curiosity บนดาวอังคาร ส่งภาพพระอาทิตย์ตกดินงามแปลกตามาให้ชาวโลกชื่นชม  ...

Read More