หนูยักษ์ นักค้นหากับระเบิด

กัมพูชาใช้หนูที่ฝึกมาเป็นพิเศษในการค้นหากับระเบิดเก่าสมัยสงครามอินโดจีน...

Read More