ญี่ปุ่นอาจติดตั้งที่ปลดทุกข์และน้ำดื่มไว้ในลิฟต์ เผื่อแผ่นดินไหว

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจะติดตั้งส้วมและที่กดน้ำดื่มไว้ในลิฟต์โดยสารขนาดใหญ่...

Read More