คนอเมริกันกำลังตื่นเต้นกับซุปเปอร์มูนที่จะเกิดพร้อมสุริยุปราคาสีเลือด พลาดอีกทีเจอกันปี 2033

เรื่องราวทางดาราศาสตร์ที่ประเทศอดดู มีแต่คนอเมริกันได้เป็นผู้โชคดีจะได้เห็นปรากฏการณ์นี้  ...

Read More