ครบรอบ 6 ปี แผ่นดินไหวสุมาตรา 30 ก.ย.2009

ทุกคนจำแผ่นดินไหวสุมาตราที่เกิดจากรอยเลื่อนซุนดราในปี 2004 ได้...

Read More