กำเนิดสุนัขหลอดแก้ว คลอกแรกของโลก

ความพยายามกว่า 30 ปี ประสบผลสำเร็จ ลูกสุนัขหลอดแก้วคลอกแรกของโลกถือกำเนิดแล้ว การทำ IVF หรือ In...

Read More