ญี่ปุ่นเตรียมไปลงดวงจันทร์เป็นชาติที่ 4

  การแข่งขันด้านอวกาศไม่เคยจบสิ้น ประเทศหลักที่เคยไปอวกาศนั่นคือรัสเซียและสหรัฐฯ...

Read More