ไอร์แลนด์เล็งใช้สาหร่ายประจำถิ่นเป็นอาหารวัว หวังลดก๊าซมีเทน ตัวการโลกร้อน

ไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซมีเทนมากที่สุดในยุโรป...

Read More