พบการพุ่งขึ้นของสัญญาณวิทยุความเข้มสูงจากอวกาศ เพิ่มจากเดิมอีก 20 ครั้ง

FRB หรือ Fast Radio Burst (การพุ่งขึ้นของสัญญาณวิทยุความเข้มสูง) คืออะไร...

Read More