มาแล้ว สนามบินพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของโลก

หนึ่งในความภูมิใจล่าสุดของประเทศอินเดีย ท่าอากาศยานแห่งแรกของโลก...

Read More