คนไทยเป็นผู้ค้นพบดาวหางดวงที่ 3,000 ผ่านภาพจากยาน SOHO

วรเชษฐ์ บุญปลอด นักล่าดาวหางผ่านทางภาพถ่ายของยาน SOHO กลายเป็นผู้สร้างประวัติการค้นพบดาวหางดวงที่...

Read More