เราโดนรูปในหน้งสือหลอกมาตั้งแต่เด็ก ว่าโลกกะดวงจันทร์อยู่ห่างกันนิดเดียว

คนจำนวนมาก เชื่อว่า โลกกับดวงจันทร์ มีระยะห่างตามที่เห็นจากภาพทั่วไปในหนังสือ...

Read More