ญี่ปุ่นสร้างสถิติโลกใหม่ของรถไฟความเร็วสูงที่ 603 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ขบวนรถไฟความเร็วสูงชนิดยกตัวด้วยแม่เหล็ก Magnetically...

Read More