ใช้เลเซอร์​ส่งยาน​อวกาศ​ไปดาวอังคารเร็วขึ้น 4 เท่า

ระยะทางจากโลก​ไปดาวอังคาร​นั้น ยาน​อวกาศ​ที่เดินทางเร็วที่สุดเวลานี้ต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง 6...

Read More