ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นมลภาวะทางอากาศของจีนลดลงจากการระบาดของโคโรนาไวรัส

ภาพถ่ายดาวเทียมจาก NASA แสดงให้เห็นว่าระดับมลพิษทางอากาศในประทศจีนเวลานี้ลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้นั้น “ส่วนหนึ่ง” มาจากจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่มีที่มาจากการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัส SARS-CoV-2...

Read More