พิษของมดวัว อาจช่วยไขความลับสู่การรักษาความเจ็บปวดได้ในอนาคต

บนโลกของเรามีแมลงจำนวนมากที่สามารถปล่อยสารพิษเข้าไปในเหยื่อได้หลังจากกัดหรือต่อย ทำให้เหยื่อทรมานจากความเจ็บปวดแสนสาหัสหรือสามารถทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตได้ เนื่องจากพิษของแมลงเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบประสาท...

Read More