การหลบในรถยนต์ ขณะเกิดฟ้าผ่า

คุณจะปลอดภัยในรถยนต์ที่มีลักษณะเป็นโลหะหุ้มมิดชิดขณะเกิดฟ้าผ่า ผลของการเกิด...

Read More