นักฟิสิกส์จาก CERN พบอนุภาคใหม่ล่าสุด 2 ตัว

ทีมนักฟิสิกส์จากหน่วย LHCb ของ CERN ได้ค้นพบอนุภาคใหม่ล่าสุด 2 ตัวในเครื่องชนโปรตอนพลังงานสูง...

Read More